Billboardy a reklamné zariadenia

Našou výsadnou činnosťou je tiež výroba billboardov alebo tiež mega billboardov. Medzi našich klientov patrií napríklad aj reklamná agentúra ISPA.

Tu si môžete pozrieť niekoľko našich prác...